index.1.jpg (3032 bytes)

LIESAP/Countepart International, Inc.
Centrul de Investigatii Strategice si Reforme (CISR)

Evaluarea eficientei asistentei sociale acordate unor categorii de
popula
tie prin intermediul programului de compensatii nominative
(ianuarie 2002)

Nota: acest raport poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf -
apasati aici pentru a fi salvat pe computerul Dvs.

Anexa poate fi extrasa aici.
 

Cuprins:

Rezumat

Introducere

1. Problemele de asistenta sociala intr-o economie in tranzitie

1.1.Asistenta sociala in Republica Moldova trasaturile de baza si asigurarea sa financiara

1.2.Achitarea serviciilor comunale o povara apasatoare pentru populatie

2. Experienta anilor 90 pentru imbunatatirea mecanismului asistentei sociale a populatiei Moldovei la achitarea serviciilor comunale

2.1.Primele incercari ale statului de a solutiona aceasta problema (anii 1997-1999)

2.2.Trecerea de la sistemul de facilitati spre sistemul de compensatii nominative (anul 2000)

3. Argumente in favoarea perfectionarii sistemului de asistenta sociala prin intermediul tranzitiei de la principiul pe categorii la principiul de necesitate

3.1.Evaluarea critica a ordinii existente de acordare si plata a compensatiilor nominative

3.2.Compararea nivelului si structurii veniturilor populatiei si celor ale beneficiarilor de compensatii nominative in baza studiului bugetelor gospodariilor casnice

3.3.Necesitatea perfectionarii sistemului de protectie sociala in contextul Strategiei de crestere economica si reducere a saraciei

Concluzii

Bibliografie

Anexa. Compensatiile nominative: studiu sociologic (octombrie 2002)