index.1.jpg (3032 bytes)

LIESAP/Countepart International, Inc.
Centrul de Investigatii Strategice si Reforme (CISR)

Compensatiile nominative
(decembrie 2002)

Nota: acest raport poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf -
apasati aici pentru a fi salvat pe computerul Dvs.

 

Cuprins:

Introducere

1. Definiții

2. Metodologia și organizarea studiului

2.1 Compensațiile nominative ca parte a sistemului de asistență social aflat în reformare

2.2 Formarea eșantionului și efectuarea cercetării

3. Rezultatele cercetării: Compensaț ii Nominative

3.1 Destinația și utilizarea compensațiilor

3.2 Satisfacția de ordinea de stabilire a categoriilor de beneficiari și de plată a

compensațiilor

3.3 Beneficiarul de CN în sistemul de relații familiare și de rudenie

3.4 Condițiile de trai ale beneficiarilor CN

3.5 Sursele de venit ale beneficiarilor CN

3.6 Aspecte teritoriale ale sistemului curent de CN

3.7 Propuneri din partea beneficiarilor CN și administrației locale

4. Concluzii și sarcini pentru viitor

Anexe