Antreprenoriatul mic si mijlociu
Sondaj de baza, Moldova 2000

Elaborat si efectuat de catre Development Alternatives, Inc. (DAI)
în colaborare cu ONG ADSISTO
Centrul de Investigatii Strategice si Reforme
Institutul International de Sociologie, Kiev

Cuprins:

Acest raport poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf. 
Apasati aici. Iar versiunea in limba engleza este aici.

SUMAR EXECUTIV

1. INTRODUCERE

2. METODOLOGIA

2.1 INTRODUCERE SI DEFINITII
2.2 ALCATUIRA ESANTIONULUI SI IMPLEMENTAREA LUI
2.3 PONDERAREA SI EXTRAPOLAREA

3. CARACTERISTICE DE BAZA A ANTREPRENORIATULUI DIN MOLDOVA

3.1 MARIMEA INTREPRINDERILOR
3.2 CLASIFICAREA SI REPARTIZAREA INTREPRINDERILOR CONFORM MARIMII
3.3 PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITATE
3.4 TERMENUL DE ACTIVITATE A INTREPRINDERILOR

4. ANGAJAREA IN CAMPUL MUNCII IN MOLDOVA

4.1 PERSONALUL ANGAJAT CONFORM TIPULUI DE LOCALITATE
4.2 PERSONALUL ANGAJAT CONFORM MARIMII INTEPRINDERII
4.4 PERSONALUL ANGAJAT CONFORM GENURILOR DE ACTIVITATE
4.5 PROGRAM DE LUCRU
4.6 PERSONALUL ANGAJAT SI STATUTUL ORGANIZATORICO-JURIDIC AL
INTREPRINDERII
4.7 TENDINTELE ANGAJA RII IN CAMPUL MUNCII
4.8 CARACTERISTICA PERSONALULUI ANGAJAT SI RELATIILOR DE MUNCA
4.8.1 Femeile angajate in campul muncii
4.8.2. Rude angajate la intreprinderi
4.8.3 ponderea salariilor in natura si restantele la salarii

5. FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE ALE ANTREPRENORIATULUI

5.1 CATEGORIILE DE ANTREPRENORIAT
5.2 NUMARUL DE PROPRIETARI
5.3 FEMEILE SI ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT
5.4 SCHIMBARILE IN FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE
5.5 REPARTIZAREA INTREPRINDERILOR DUPA MODUL DE CONSTITUIRE A ACESTORA

6. INTERACTIUNEA DINTRE INTREPRINDERI SI STAT

6.1 INREGISTRAREA
6.2 NECESITATEA DE LICENTE
6.3 NUMARUL DE CONTROALE
6.4 COMANDA DE STAT IN ACTIVITATEA DE PRODUCERE A INTREPRINDERILOR

7. RELATIILE DINTRE INTREPRINDERI, CLIENTI SI FURNIZORI

7.1 PONDEREA MATERIEI PRIME, UTILAJULUI SI ALTOR BUNURI PROCURATE PRIN BARTER
7.2 PONDEREA PRODUCTIEI PENTRU EXPORT
7.2.1 Orientarea generala spre export
7.2.2. Exporturile in Rusia si CSI
7.3 RELATIILE CU FURNIZORII

8. PERFORMANTA ECONOMICA A INTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

8.1 VOLUMUL MEDIU LUNAR AL VANZARILOR
8.2 SCHIMBARILE IN PROFITUL NET MEDIU LUNAR IN ULTIMELE SASE LUNI
8.3 PROGNOZA PROPRIETARILOR PRIVIND SCHIMBARILE IN URMATOARELE SASE
LUNI
8.2.1 Prognoza schimbarilor in volumul vanzarilor
8.2.2 Prognoza privind schimbarile in mediul general al activitatii de antreprenoriat

9. INVESTITIILE IN INTREPRINDERI

9.1 PROCURAREA SAU ARENDAREA FONDURILOR FIXE

10. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA INTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

10.1 PROBLEME GENERALE
10.2 SCHIMBARILE PRIVIND DISPONIBILITATEA CREDITELOR
10.3 CEREREA SI ACCESUL LA CREDITE
10.4 SURSE DE FINANTARE.

11. CONCLUZII

11.1 STUDIUL
11.2 CHESTIONARUL
11.3 PRINCIPALELE REZULTATE
11.3.1 Caracteristica intreprinderilor, numarul intreprinderilor si angajarea in munca
11.3.2 Angajarea in munca
11.3.3 Proprietatea
11.3.4 Antreprenorul si statul
11.3.5 Cumparatorii si furnizorii
11.3.6 Rezultatele economice si a steptarile proprietarilor
11.3.7 Investitiile in intreprinderi
11.3.8 Problemele cu care se confrunta intreprinderile si accesul la credite
11.4 CONCLUZII SI PERSPECTIVE

ANEXA 1. PROBLEMELE DE ESANTIONARE, EXTRAPOLARE SI PONDERARE
ANEXA 2. CHESTIONARUL PENTRU ANCHETAREA „ANTREPRENORIATUL MIC SI MIJLOCIU DIN MOLDOVA”