index.1.jpg (3032 bytes)

Sondaj sociologic: SOMAJUL IN MOLDOVA
Octombrie 2001

Cuprins:

Nota: acest raport poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf -
apasati aici pentru a fi salvat pe computerul Dvs.

Introducere

1. Metodologie și proceduri ale cercetării

2. Încadrați și neîncadrați în câmpul  muncii, șomeri

2.1. Definiții
2.2. Șomajul: tipologie și forme
2.2.1. Șomaj latent
2.2.2. Șomaj evident
a) Mod de concediere
b) Cauze de întrerupere a activității de muncă
c) Metode de căutare a locului de muncă
d) Forme organizațional-juridice ale întreprinderilor și șomaj
e) Profesie și șomaj
f) Vechime în muncă și șomaj
g) Durata activității la ultimul loc de muncă
h) Motivarea orientării profesionale a șomerilor și influența ei asupra șomajului
i) Durata șomajului

3. Parametri socio-demografici ai șomajului

3.1. Sex și vârstă
3.2. Apartenență etnică
3.3. Nivel de instruire
3.4. Statut familial
a) Starea civilă
b) Copiii
3.5. Particularități regionale ale șomajului

4. Perspective pentru viitor ale  șomerilor

4.1. Aprecierile șomerilor
4.2. Starea materială a șomerilor
4.3. Priorități profesionale ale șomerilor
4.4. Emigrarea după hotare
4.5. Șomerii și Birouri de încadrare în câmpul  muncii

Concluzii

Anexe

А. Instrucție pentru coordonatori și operatorii de teren

В. Chestionar