index.1.jpg (3032 bytes) Centrul de investigații strategice și reforme


Arenda terenurilor agricole – 2003 (martie 2004)


• Arenda ca formă de consolidare a pământului: dinamica schimbărilor în anii 2001-2003
• Contractele de arendă: siguranță, durată, plată
• Aspectele problematice ale arendei
• Arenda și (sau?) cooperativele de producție: aprecierile și preferințele proprietarilor și arendașilor


Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Evaluările relatate în raport reflectă opiniile autorilor și nu coincid neapărat cu pozițiile USAID.

Nota: acest raport poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf -
apasati aici pentru a fi salvat pe computerul Dvs. (660kB)