index.1.jpg (3032 bytes)                                                                                                                                                Proiect

Prognoza demografică pentru Chișinău până în anul 2020


Această prognoză (proiect – octombrie 2005) a fost elaborată de experții Institutului Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”, Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR), Institutului de Economie al AȘ a RM prin consultări cu Biroul Național de Statistică.
Prognoza se propune pentru discuție pentru a fi ulterior precizată in ianuarie 2006.
 
 

Demografia – numărul, structura și dinamica populației – este cel mai important factor, forța motrice a schimbărilor și dezvoltării (sau stagnării) oricărui oraș. Anume populația – adică componența după sex și vârstă, activitatea economică, necesitatea sa în locuințe, educație și cultur㠖 în multe privințe determină ritmurile și stabilitatea creșterii economice, structura gradului de ocupare, organizarea sistemelor ocrotirii sănătății și învățământului, caracterul construcțiilor de locuințe, formarea zonelor de recreare.

Pornind de la aceste circumstanțe, elaborarea perspectivelor orașului Chișinău sub forma unei Concepții, a unui Plan strategic sau a unui Plan general de construcție în calitate de component indispensabil, presupune existența unei prognoze demografice. Elaborarea ei pentru Chișinău acum, după recensământul populației în anul 2004 (pentru prima dată după recensământul populației în anul 1989, pe care s-a bazat Planul general anterior) - primește o nouă bază statistică inițială și o panoramă de dezvoltare a proceselor demografice în anii 90, ceea ce sporește veridicitatea de prevedere a tendințelor lor pentru următoarea perspectivă.

Pentru a extrage raportul complet de pe serverul nostru, in format pdf - apasati aici.