index.1.jpg (3032 bytes)                                                                                                                          Varianta preliminară
                                                                                                                                        pentru examinare


Institutul național de cercetări și proiectări Urbanproiect
Centrul de Investigații Strategice și Reforme (CISR)

Planul strategic de dezvoltare social – economică al Chișinăului până în anul 2020 (principiile fundamentale)


Intregul document este disponibil - aici

Cuprins:

Introducere

1. Chișinăul la începutul secolului al XXI-lea
1.1. Avantajele concurențiale și impedimentele dezvoltării durabile a orașului
1.2. Misiunea Chișinăului în context național, regional și european

2. Obiectivul Planului strategic, principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării orașului
2.1. Obiectivul principal al Planului strategic. Concepția „City” – dezvoltarea orașului în calitate de mediu
       unitar de trai și de activism în sfera afacerilor
2.2. Direcțiile prioritare ale creșterii competitivității Chișinăului și ale formării unui mediu urban de calitate nouă

3. Scenariile de dezvoltare și prognoza indicatorilor social-economici de bază

4. Obiectivele strategice ale îmbunătățirii calității mediului urban și ale dezvoltării complexelor
    social-economice principale ale orașului

4.1. Îmbunătățirea calității mediului urban
        
4.1.1. Dezvoltarea compoziției spațial-volumetrice a orașului
         4.1.2. Spațiul arhitectural: salvgardare și consolidare
         4.1.3. Strategia politicii locative
         4.1.4. Transportul și rețeaua stradală
         4.1.5. Mediul orașului
4.2. Creșterea bunăstării locuitorilor orașului
        
4.2.1. Populația și forța de muncă
         4.2.2. Asistența socială
         4.2.3. Ocrotirea sănătății
         4.2.4. Știința și educația
         4.2.5. Dezvoltarea orașului în calitate de centru cultural
         4.2.6. Securitatea publică
4.3. Modernizarea structurală a economiei orașului
        
4.3.1. Tranziția la dezvoltarea inovațională
         4.3.2. Restabilirea industriei
         4.3.3. Micul business orientat spre nevoile orașului
         4.3.4. Dezvoltarea infrastructurii turistice a orașului
4.4. Integrarea Chișinăului în comunitatea informațională
4.5. Perfecționarea sistemului de administrare al dezvoltării durabile a orașului

5. Mecanismele de implementare a Planului strategic de dezvoltare social-economică a Chișinăului până în 2020. Monitorizarea

Anexe
A. Deciziile Consiliului Municipal cu privire la coordonarea lucrărilor de planificare strategică a dezvoltării
     durabile a orașului Chișinău până în 2020
B. Prognoza demografică pentru orașul Chișinău până în anul 2020
C. Recomandări metodologice pentru elaborarea Planului strategic de dezvoltare social-economică a orașului
     Chișinău până în anul 2020
     Introducere

Proiectul Planului strategic de dezvoltare social-economică a orașului Chișinău până în anul 2020 (principii fundamentale) a fost elaborat în lunile octombrie-decembrie 2005 de către un grup de lucru alcătuit din specialiști de la Agenția Națională de dezvoltare regională, Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”, Centrul de Investigații Strategice și Reforme, Institutul de Proiectări „Chișinăuproiect”, Habitat Moldova Center, Institutul de Economie al AȘM, Business Consulting Institute, Institutul European, Universitatea Tehnică a Moldovei cu consultațiile specialiștilor de la Primăria municipiului, Ministerul Economiei și Comerțului și Ministerul Dezvoltării Informaționale.

Au fost utilizate rezultatele etapelor precedente de lucru asupra Planului general de dezvoltare a orașului – analitică (Studiu diagnostic, 2003) și de elaborare a concepției (Concepția Planului urbanistic general, 2004), realizate în cadrul proiectului PNUD – MOL 01/004 „Moldova Fermecătoare” și aprobate prin decizia Consiliului Municipal Chișinău din 6 aprilie 2004. Ideile, concluziile și propunerile din procesul de elaborare a planului au servit drept obiect al mai multor discuții, mese rotunde și sondaje sociologice, precum și al unui șir de publicații în mass-media și emisiuni televizate și radio.

Abordarea unică de către organizațiile de cercetări și proiectări care au pregătit planul în colaborare cu Primăria municipiului Chișinău a fost posibilă datorit㠄Recomandărilor metodologice pentru elaborarea Planului strategic”. Ultimele au fost elaborate în baza unor lucrări analogice pentru orașe din Europa Centrală și din CSI (Riga, Praga, București, Sofia, St. Peterburg, Rostov pe Don și Novosibirsk). Aceste localități interpretează strategia orașului drept un sistem științific argumentat de apreciere a problemelor cheie, a scopurilor și priorităților dezvoltării de perspectivă a orașului, bazându-se pe resursele existente și pe coordonarea intereselor puterii, pe comunitatea oamenilor de afaceri și pe populație. Se pune problema utilizării Planul strategic în calitate de platformă pentru asemenea parteneriat trilateral, pentru interpretarea și poziția unică în chestiunea fundamentală: cum să fie orașul și ce acțiuni să înfăptuim în mod consecvent pentru dezvoltarea social-economică durabilă a acestuia.

Autorii variantei inițiale a strategiei:
    • Situația existentă, potențialul și problemele orașului: A. Gudâm, Gh. Ivascenco, M. Roșcovan
    • Obiectivele și prioritățile dezvoltării social-economice a orașului: V. Doroș, A. Gudâm, Iu. Povar, M. Roșcovan
    • Scenariile de dezvoltare și prognoza indicatorilor de bază: G. Șelari, Iu. Torcunov, N. Cesnocova
    • Îmbunătățirea calității mediului urban: Iu. Povar, V. Bogacev, V. Gaidaș, V. Chirilov, F. Pânzaru, S. Loboda, F. Munteanu
    • Creșterea bunăstării populației orașului: A. Rojco, A. Gudâm
    • Modernizarea structurală a economiei orașului: R. Alexeev, E. Didur, A. Clevțov, E. Roșcovan
    • Perfecționarea sistemului de administrare al dezvoltării durabile a orașului: V. Doroș, N. Cristea
    • Mecanismele de realizare a planului strategic: G. Șelari, V. Doroș.

Ideile, propunerile și concluziile experte ale membrilor comisiilor permanente ale Consiliului Municipal și ale specialiștilor Primăriei vor fi folosite la corectarea variantei inițiale a Planului strategic de dezvoltare social-economică a Chișinăului.
Varianta inițială a Strategiei este accesibilă pe pagina web a Centrului de Investigații Strategice și Reforme: www.cisr-md.org