index.1.jpg (3032 bytes)                                                                                                                          Octombrie 2005, Proiect-1

Institutul Național de Cercetări și Proiectări „Urbanproiect”
Centrul de Investigații Strategice și Reforme (CISR)

Recomandări metodologice pentru elaborarea Planului strategic de dezvoltare social-economică a orașului Chișinău până în anul 2020


Pentru a fi extras
integral de pe serverul nostru in format pdf - apasati aici.


Introducere:

Actualele recomandări metodologice sunt orientate spre asigurarea unei abordări unice din partea organizațiilor de cercetări și proiectări, care studiază în colaborare cu Consiliul Municipal și Primăria municipiului Chișinău „Planul strategic de dezvoltare social-economică a orașului Chișinău până în anul 2020”. Întocmirea acestui plan reprezintă una dintre etapele de inițiere a lucrului asupra programului de elaborare a Planului urbanistic general al Municipiului Chișinău.

Recomandările metodologice dezvăluie conținutul și succesiunea principalelor etape de elaborare și introducere a Planului strategic:

1. Scopul, principiile și sarcinile planificării strategice în oraș.

2. Structurile de organizare a planificării strategice.

3. Elaborarea Planului strategic:
            a) etapa analiz㠖 SWOT
            b) etapa determinării scopurilor (concepția)
            c) determinarea direcțiilor și priorităților strategice

4. Programele municipale de contribuire la dezvoltarea social – economică a orașului

5. Monitorizarea Planului strategic

6. Planul strategic în sistemul direcției urbanistice.

La pregătirea actualelor recomandări metodologice sunt luate în considerație elaborările metodologice United Nations Center for Human Settlement (UN-Habitat), European Academy of the Urban Environment (Germania), IMC Consulting Ltd (Marea Britanie), Centrul Internațional de cercetări sociale și economice „Centru Leontiev” (Sankt-Peterburg), și de asemenea experiența practică de alcătuire a Planurilor strategice pentru orașele Praga, Riga, Oradea, Sofia, Sankt-Petersburg și Rostov-pe-Don.

La pregătirea recomandărilor metodologice au participat experți ai Institutului Național de cercetări și proiectări „Urbanproiect”, ai organizațiilor non - guvernamentale (Centrul de Investigații Strategice și Reforme, ai Institutului European, Institutului Bussines Consulting) și de asemenea ai proiectului PNUD „Mesmerizing Moldova”.