index.1.jpg (3032 bytes) PNUD - Projectul “Moldova fermecătoare”și Centrul de Investigații Strategice și Reforme

CONCEPȚIA Dezvoltării Durabile Urbane a Republicii Moldova

(Chișinău, decembrie 2004)


Proiectul Conceptului a fost elaborat de grupul de lucru în cadrul Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR), în următoarea componență: Agarcova Liliana, Gudîm Anatol, Roșcovan Mihai, Sobcovschi Tatiana, Șelari Galina și Herzen Andrei (materiale grafice). Consultant: Iurii Povar (INCP „Urban-Proiect”).

Nota: acest document poate fi extras integral de pe serverul nostru in format pdf -
apasati aici pentru a fi salvat pe computerul Dvs.

De asemenea, este disponibila și o succinta prezentare (7 pagini) a acestei Concepții,
care poate fi accesată in format pdf, apăsând aici

Conținut:

1.Introducere: Provocările tranziției

2. Starea actuală. Domeniile problematice

3. Obiective

4. Managementul urban durabil

     4.1. Direcții și instrumente principale
     4.2. Conceptul „pol de creștere” ca element - cheie aL strategiei de dezvoltare urbană
     4.3. Municipiul Chișinău - oraș dominant al sistemului urban național
     4.4. Politicii de dezvoltare pentru orașele mici și mijlocii
     4.5. Democrația urbană, informarea și participarea populației
     4.6. Restricții și bariere

5. Politici de implementare

Anexe

Anexa A. Aspecte juridice, instituționale și financiare privind dezvoltarea durabilă a orașelor RM
Anexa B. Avantajele orașelor – potențialele poluri de creștere pe teritoriul Republicii Moldova
Anexa C. Inițiative Europene pentru dezvoltarea durabilă urbană
Anexa D. Materiale grafice